Sprężyna jest elementem używanym w budowie maszyn jako element łączący w połączeniach sprężystych. Wszystkie elementy konstrukcji maszyn, urządzeń i innych przedmiotów muszą być produkowane według określonych norm. Sprężyna naciskowa jest prawdopodobnie najbardziej znanym modelem sprężyny i w wielu przypadkach jest oparta o standardowy program normalizujący.

Elementy maszynowe podatne na ściskanie

sprężyny naciskoweZasadniczą cechą elementów sprężystych poddanych ściskaniu jest ich duża odkształcalność uzyskiwana poprzez nadanie elementowi odpowiedniego kształtu lub zastosowanie do jego wytworzenia materiału o stosunkowo małej wartości modułu sprężystości. Walcowe sprężyny naciskowe posiadają szereg zalet, jak na przykład dużą podatność na odkształcenia, dużą zdolność akumulowania energii przy ich małych rozmiarach i ciężarze, brak uchwytów i prostotę kształtu przekładające się na łatwość wykonania oraz centryczne przeniesienie siły i dobre wykorzystanie zajmowanej przestrzeni. W trakcie pracy sprężyny może wystąpić zjawisko wybaczenia, które likwiduje się umieszczając sprężynę w odpowiednim otworze lub na pręcie. Sprężyny naciskowe mogą być walcowe albo stożkowe. Ich stożkową budowę wykorzystuje się wówczas, gdy przestrzeń w kierunku osiowym jest ograniczona. W razie całkowitego ściśnięcia sprężyny jej stożkowy kształt pozwala na wchodzenie zwojów jeden w drugi.

Podsumowując, sprężyny naciskowe w zależności od przeznaczenia wyróżniają się indywidualnymi właściwościami. Elementy podatne na odkształcenia sprężyste mogą spełniać w budowie maszyn różnorodne zadania, takie jak: wywieranie określonej siły z możliwością jej regulacji i pomiaru, akumulowanie energii i wykonanie określonej pracy mechanicznej, minimalizacja obciążeń udarowych i okresowo zmiennych, a także tłumienie drgań.

Close Menu